Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De Vereniging kan persoonsgegevens over u verwerken indien u lid bent geworden of indien u een aanvraag voor lidmaatschap hebt ingediend. De Vereniging verwerkt hiervoor de volgende persoonsgegevens:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresinfo
• Telefoonnummer
• Emailadres


Waarom heeft de Vereniging deze gegevens nodig ?
De Vereniging gebruikt deze gegevens voor het kunnen bijhouden van uw lidmaatschap, het kunnen factureren en om schriftelijk/digitaal contact met u op te nemen. De Vereniging neemt daarbij alleen telefonisch contact met u op wanneer u daarom verzoekt.


Hoe lang worden uw gegevens bewaard ?
De Vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om haar doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld zijn. Uw gegevens worden daarom na afloop van uw lidmaatschap verwijderd uit de administratie.


Inzien en aanpassen van de persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar onze penningmeester. De Vereniging zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


De website en uw persoonsgegevens
De website is uitsluitend bedoeld om informatie over de Vereniging te presenteren aan geïnteresseerden. Er zullen op de website daarom GEEN persoonsgegevens worden gebruikt en worden er GEEN bezoekgegevens bijgehouden.


Beveiliging van de website
De website https://www.uitvaartverenigingoostwoudmidwoud.nl van de Vereniging wordt gehost door https://www.strato.nl. Deze neemt hiermee de beveiliging van de website voor haar rekening.


Vragen over privacy
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neemt dan contact op met de Vereniging. De Vereniging is als volgt hiervoor te bereiken:

Postadres: Secretaris Uitvaartvereniging Oostwoud-Midwoud
p/a Cees Vallentgoed
Vereweg 7 – 1678 HW Oostwoud
Telefoon: 0624391271

E-mailadres: cees.vallentgoed@gmail.com